Företagskonsulter

UTVECKLA

FÖRNYA

IMPLEMENTERA

TJÄNSTER FÖR DITT FÖRETAG

Alfred Bayati | +0704 676 691 | alfred.bayati@itmed.se

Home Home - english

MSc

PhD

Pulikationer

Curriculum Vitae

Utmärkelse

Patent

Home Medicine