Företagskonsulter

UTVECKLA

FÖRNYA

IMPLEMENTERA

TJÄNSTER FÖR DITT FÖRETAG

Alfred Bayati | +0704 676 691 | alfred.bayati@itmed.se

Home Home - english HomeEtablerad medicinsk forskare med utbredd erfarenhet inom fysiologisk /PK & PD R&D, klinisk och pre klinisk forskning. Djupgående erfarenhet och kunskap inom hantering av internationella kliniska studier. Erkänd expert i design och genom förande av fysiologiska och farmakologiska in vivo-modeller, samt utveckling av data analytiska algoritmer för analys och tolkning av studie resultat. Med lång erfarenhet inom translational medicin och utveckling av medicinsk teknisk utrustning, dataprogramering samt uppförande av databaser som underlättar utförande av vetenskapliga studier och sammanställning och tolkning av dess data.
AREAS OF EXPERTISE:

Medicine - 2 Läs mer >>