Företagskonsulter

UTVECKLA

FÖRNYA

IMPLEMENTERA

TJÄNSTER FÖR DITT FÖRETAG

Alfred Bayati | +0704 676 691 | alfred.bayati@itmed.se

Home Home - english

SYFTE:

Den digitala verksamhetsdelen av företaget syftar till att utveckla skräddarsydda, användarvänliga och pålitliga mjukvara (program) som kan öka produktiviteten i verksamheten och bespara tid och pengar.

SYFTE:

Den medicinska verksamhetsdelen av företaget syftar till att hjälpa små och medel stora företag och universitet's grupper, som är aktiva i medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, i utformning, planering och utförande av såväl kliniska prövningar som pre kliniska studier inklusive, men inte begränsat till, insamling av data, analys och tolkning och rapportering av resultaten. Dessutom at planera och genomföra seminarier och utbildning kurser i relevanta områden.
Läs mer >> Läs mer >>

Medicinsk

Konsult

Verksamhet

Medicine

Programmering

Programmering