Företagskonsulter

UTVECKLA

FÖRNYA

IMPLEMENTERA

TJÄNSTER FÖR DITT FÖRETAG

Alfred Bayati | +0704 676 691 | alfred.bayati@itmed.se

Home Home - english


ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Användningsområden kan vara allt ifrån systemkontroll (PID), datainsamling, dataanalys, datasammanställning, statistisk utvärdering av data, rapportgenerering till projekthantering, inventarier, kundbesöksregistrering, kostnadshantering, kostnadskalkyler, etc.


UTVECKLINGSMILJÖ:

Med över tjugo års erfarenhet av programmering med LabView® i PC miljö blir detta den naturliga utvecklingsmiljön för alla program.


UTVECKLINGSFAS:

Programmet utvecklas efter diskussion med kund och genomförande av ett avtal som specificerar programmets funktioner, och detaljer gällande krav som sätts på den färdiga produkten. Under denna period utformas olika preliminära versioner (Betaversioner) av programmet, som sedan används av kunden i syfte att anpassa dess funktioner till företagets behov. När kunden och utvecklaren är överens om att programmet uppfyller avtalet's krav kommer den aktuella versionen av programmet att låsas, utvecklingsprocessen avslutas och nästa fas påbörjas.


ANVÄNDNINGSFAS:

Programmet installeras på kundens dator(er). Under den första användningsåret kommer kunden att ha tillgång till full program support.  


Läs mer >> Broschry, it, sv.pdf Home Programmering - 2